Tiến độ dự án Mipec Tràng An

I. Căn cứ pháp lý:

– Giấy chứng nhận đầu tư số 5230002234 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/12/2016;

– Quyết định số 239/ QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2018 về việc giao đất (Đợt 1) cho liên danh nhà đầu tư Công ty CP Hóa dầu Quân đội và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

– Quyết định số 170/QĐ/ UBND ngày 20 tháng 03 năm 2019 về việc giao đất (Đợt 2) cho liên danh nhà đầu tư Công ty CP Hóa dầu Quân đội và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

– Quyết định số 243/QĐ/ UBND ngày 26 tháng 06 năm 2020 về việc giao đất (Đợt 3) cho liên danh nhà đầu tư Công ty CP Hóa dầu Quân đội và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

– Giấy phép Xây dựng số 103GP/SXD do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp ngày 16 tháng 10 năm 2019;

– Giấy phép Xây dựng số 48/GP-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp ngày 28 tháng 07 năm 2020;

– Văn bản 3014/SXD-QLN ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với dự án Khu đô thị và Dịch vụ thương mại tại Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh.

– Hợp đồng bảo lãnh số: 01/2020/3389498/ HĐBL ngày 13/11/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân đội.

– Quyết định số 573/QĐ/ UBND ngày 30/ 12/2020 về việc giao đất (Đợt 4) cho liên danh nhà đầu tư Công ty CP Hóa dầu Quân đội và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

– Văn bản số: 3906/SXD-QLN ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với dự án Khu đô thị và Dịch vụ thương mại tại Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh (đợt 2)

-Văn bản số: 492/TĐ.SXD-HĐXD của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ngày 11 tháng 09 năm 2020 v/v thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở một số hạng mục Nhà ở thương mại thuộc dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

-Văn bản số: 349/SXD-QLN ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với dự án Khu đô thị và Dịch vụ thương mại tại Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh (đợt 3)

– Văn bản số: 1580/SXD-QLN ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Sở xây dựng tỉnh Nghệ An về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với dự án Khu đô thị và dịch vụ tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (đợt 4)

– Văn bản số: 1852/SXD-QLN ngày 10 tháng 06 năm 2021 của Sở xây dựng tỉnh Nghệ An về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với dự án Khu đô thị và dịch vụ tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (đợt 5)

II. Tiến độ dự án:

– Hiện tại, Khu nhà ở thương mại 107 căn liền kề Giai đoạn 1, 138 lô liền kề/ biệt thự Giai đoạn 2, 110 lô liền kề/ biệt thự  Giai đoạn 3, 43 lô biệt thự giai đoạn 4 và 57 lô liền kề giai đoạn 5 Dự án Vinh Heritage đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

+ Quy mô và đặc điểm 107 căn liền kề Giai đoạn 1 xem chi tiết Tại đây

+ Quy mô và đặc điểm 138 lô liền kề/ biệt thự Giai đoạn 2 xem chi tiết Tại đây

+ Quy mô và đặc điểm 110 lô liền kề/ biệt thự Giai đoạn 3 xem chi tiết Tại đây

+ Quy mô và đặc điểm 43 lô biệt thự Giai đoạn 4 xem chi tiết Tại đây

+ Quy mô và đặc điểm 57 lô liền kề Giai đoạn 5 xem chi tiết Tại đây

TOP