Chính sách bán hàng dự án Mipec Kiến Hưng

Hiện tại dự án Mipec Kiến Hưng chưa mở bán. Thông tin về tiến độ và chính sách bán hàng dự án Mipec Kiến Hưng sẽ được Mipec cập nhật tại website của Công ty ngay khi dự án đủ điều kiện công bố thông tin.

TOP