Tiến độ dự án Mipec Kiến Hưng (Cập nhật tháng 01/2018)

Tòa nhà CT2 đã hoàn thành cất nóc vào cuối năm 2017

Tòa nhà CT1 đang thi công kết cấu phần thân

TOP