Tiến độ dự án Mipec City View (Cập nhật tháng 04/2018)

Tòa nhà CT2A và CT2B đã hoàn thành cất nóc vào cuối năm 2017. Tòa nhà CT1 đang thi công kết cấu phần thân (tầng 18).

Tòa nhà CT2A và CT2B

Tòa nhà CT1

TOP